BEZPIECZEŃSTWO IT

BezpieczeństwoTOmy

Security Awareness – świadomość bezpieczeństwa i zagrożeń

W 2012 badania firmy Forrester Research wykazały, że w większości naruszenia bezpieczeństwa danych w Ameryce Północnej i Europie są spowodowane przez pracowników. Przeważająca liczba tych naruszeń była spowodowana nieumyślnymi działaniami pracowników danej firmy. Ponadto to samo badanie wykazało, że 19 procent z tych incydentów było zgłoszone przez samych pracowników – liczba tak niska bo w większości przypadków pracownicy nie byli nawet świadomi, że w wyniku ich działań doszło do naruszenia bezpieczeństwa firmy.

Szkolenia

Najlepszym sposobem na osiąganie znaczącej i trwałej poprawy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji jest nie tylko wdrażanie technicznych rozwiązań, ale i edukowanie, szkolenie a tym samym podnoszenie świadomości pracowników w zakresie podstaw bezpieczeństwa informacji.
W swojej ofercie proponujemy szkolenia realizowane na miejscu w danej firmie. Możemy również udostępnić platformę internetową do realizacji szkoleń uzupełniających.

Tematy szkoleń:

  • Zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa
  • Zagrożenia, socjotechnika, identyfikowanie i wykrywanie złośliwego oprogramowania
  • Wytyczne dla haseł – najlepsze praktyki i wykrywanie phishingu
  • Klasyfikacja danych
  • Przechowywanie danych i wytyczne retencji
  • Cloud Computing and Storage
  • Bezpieczeństwo fizyczne
  • Urządzenie przenośne
  • Ochrona i bezpieczeństwo Smartphone
  • Zagrożenia w social media

Zalety naszych szkoleń:

Szkolenie przygotowane jest na indywidualne potrzeby danej firmy w konkretnej branży. Dzięki temu podczas zajęć omawiamy rzeczywiste zagrożenia i analizujemy realne możliwe przypadki. W miarę potrzeb przygotowujemy także szkolenia uzupełniające umieszczone na portalu internetowym.

Kontakt do naszego działu Bezpieczeństwa IT:

Zapytania prosimy kierować na adres: Dział Bezpieczeństwa IT